نمایش 1–12 از 16 نتیجه

اسباب بازی تعادلی چوبی مناسب کودک

169,000 تومان
اهداف و فواید بازی:
 • درک مفاهیم وزن و تعادل
 • تقویت حرکات ظریف
 • هماهنگی چشم و دست
 • مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
 • تقویت تمرکز و خلاقیت
 • تقویت مهارتهای حرکتی
 • تقویت حافظه تصویری

اسباب بازی چوبی برج هوش ستاره ای آنلی

172,000 تومان
اهداف و مزایا استحکام و مقاومت بالا تقویت قوه تمیز و تشخیص افزایش دقت و سرعت عمل تقویت هماهنگی چشم و دست سطح صاف و صیقلی و بدون زبری تقویت قدرت استدلال و نتیجه گیری ارتباط با طبیعت و دریافت انرژی مثبت از طریق لمس چوب  

اسباب بازی چوبی دوخت درخت افرا

144,000 تومان
اهداف و مزایا تقویت مهارتهاحرکات  ظریف افزایش دقت و سرعت عمل تقویت هماهنگی چشم ودست ارتباط با طبیعت و دریافت انرژی مثبت از طریق لمس چوب کمک به توانایی مداد دست گرفتن در آینده از طریق تقویت انگشتان    

اسباب بازی چوبی دوخت طرح جوجه تیغی فیوره

144,000 تومان
اهداف و مزایا افزایش دقت و سرعت عمل تقویت مهارتهاحرکات  ظریف تقویت هماهنگی چشم ودست ارتباط با طبیعت و دریافت انرژی مثبت از طریق لمس چوب کمک به توانایی مداد دست گرفتن در آینده از طریق تقویت انگشتان    

اسباب بازی چوبی دوخت طرح گوزن

144,000 تومان
اهداف و مزایا ارتباط با طبیعت و دریافت انرژی مثبت از طریق لمس چوب تقویت مهارتهاحرکات  ظریف تقویت هماهنگی چشم ودست کمک به توانایی مداد دست گرفتن در آینده از طریق تقویت انگشتان افزایش دقت و سرعت عمل  

اسباب بازی چوبی دوخت گوسفند

144,000 تومان
اهداف و مزایا اسباب بازی چوبی افزایش دقت و سرعت عمل تقویت مهارتهاحرکات  ظریف تقویت هماهنگی چشم ودست ارتباط با طبیعت و دریافت انرژی مثبت از طریق لمس چوب کمک به توانایی مداد دست گرفتن در آینده از طریق تقویت انگشتان    

اسباب بازی چوبی دوخت مدل خرگوش هوشه

144,000 تومان
اهداف و مزایا افزایش دقت و سرعت عمل تقویت مهارتهاحرکات  ظریف تقویت هماهنگی چشم ودست ارتباط با طبیعت و دریافت انرژی مثبت از طریق لمس چوب کمک به توانایی مداد دست گرفتن در آینده از طریق تقویت انگشتان    

اسباب بازی چوبی سنگ های تعادلی چیاکو

215,000 تومان
اهداف و مزایا   افزایش دقت و سرعت عمل استحکام و مقاومت در برابر ضربات یادگیری و شناخت مفهوم بزرگ و کوچک تقویت مهارتهای دست ورزی و هماهنگی چشم و دست

اسباب بازی چوبی مکعب مناسب تقویت حافظه -مکعب چوبی وینا

285,000 تومان
اهداف و فوایدبازی مکعب های رنگی
 • تقویت حافظه تصویری
 • تقویت هوش منطقی
 • تقویت هوش فضایی
 • تقویت تمرکز و قوه استدلال
 • الگو یابی مهارت تطبیق و حل مسئله
 • افزایش خلاقیت و اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری
 • تقویت مهارت هماهنگی چشم ودست
 • تقویت مهارت های حرکتی دست و انگشتان
 

اسباب بازی مناسب کودکان -اسباب بازی چوبی حلقه فکری هینا

266,000 تومان
اهداف و مزایا افزایش دقت و سرعت عمل تقویت قدرت استدلال و نتیجه گیری تقویت هماهنگی چشم و دست  

اسباب بازی مناسب کودکن اسباب بازی چوبی اشکال هندسی

216,000 تومان
اهداف و مزایای این بازی اموزش مفاهیم ریاضی تقویت هماهنگی چشم و دست افزایش دقت و سرعت عمل یادگیری اشکال هندسی و رنگ ها  

بازی چوبی نوستالژی دوز یاسا

162,000 تومان
اهداف و مزایا مناسب همه گروههای سنی افزایش دقت و سرعت عمل تقویت قدرت استدلال و نتیجه گیری تقویت مهارت های حرکتی